Оприлюднили зразок тесту з державної мови для чиновників

Перевірка знання мови держслужбовцями проводитиметься усно й письмово.

Про це йдеться у повідомленні журналу з питань публічної служби «Держслужбовець», оприлюдненому у Facebook .

«Комісія оприлюднила зразок роботи, основне призначення якої – визначення рівня володіння державною мовою з боку осіб, які претендують на обрання або призначення на посади та зобов’язаних застосовувати українську мову при виконанні службових обов’язків. Іспит складається з двох блоків – письмового та усного », – йдеться в повідомленні

Зразок випробувальної роботи опубліковано на сайті Національної комісії.

Іспит складається з двох блоків – письмового та усного.

Завдання письмового блоку передбачають виконання наступних частин роботи: «Культура мови», «Читання» і «Лист». У частинах «Культура мови» (24 тестові завдання) і «Читання» (20 тестових завдань) претендентам пропонувати виконати тестові завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації; дотримуватися норм української літературної мови; використовувати мовні стратегії для реалізації комунікативних намірів (питання, зауваження, побажання, пропозиції, відмову, протест, співчуття, …); розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане.

У частині «Лист» претенденти будуть виконувати одну задачу відкритого типу, згідно з яким необхідно прослухати аудіозапис, написати переклад почутого тексту і висловити своє ставлення до теми. Створений текст повинен містити не менше 100 слів. Цю частину іспиту перевіряти екзаменатор.

Під час частини іспиту «Мовлення» претендент повинен показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це не означає, що в рамках запропонованої теми для розмови, претендент не зможе торкатися питань зі сфери власних професійних інтересів, однак оцінювати перш за все логічність, послідовність, лексичну і граматичну правильність мови, здатність підтримувати починати розмову, вміння висловлювати свої переваги, переконувати, сперечатися таке інше. Тривалість усної частини іспиту, яка буде складатися з монологу претендента і діалогу претендента з екзаменатором, не перевищуватиме 20 хвилин.

Загальний час для виконання роботи орієнтовно становитиме 120 хвилин.

Теги: