Як особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, знятись з обліку в контролюючому органі при прийнятті рішення про припинення діяльності як платника єдиного внеску

Джерело: Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області

Зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – єдиний внесок), зазначених, зокрема, в п. 5 частини першої ст. 4 Закону
України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), на яких не
поширюється дія Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із
змінами та доповненнями, здійснюється відповідно до ст. 5 Закону №2464 і розд. V Порядку
обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162 (далі – Порядок
№1162).
Згідно з п. 1 розд. V Порядку №1162 при прийнятті особою, яка провадить незалежну
професійну діяльність, рішення про припинення такої діяльності, платник єдиного внеску
зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття рішення подати до контролюючого
органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №7-ЄСВ (далі – заява
за формою №7-ЄСВ) згідно з додатком 5 до Порядку №1162 та копію відомостей (витягу)
відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або
зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.
Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою №7-ЄСВ та документи,
визначені п. 1 розд. V Порядку №1162, якщо таким платником до контролюючого органу
подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розд.
XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588). У такому разі датою подання заяви
для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання
заяви згідно з Порядком №1588.

Контролюючий орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди
загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення
платником щодо зняття з обліку у разі отримання від нього заяви.
Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування протягом 10 календарних днів з дня отримання
інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному
контролюючому органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати
страхових коштів за формою № 8-СК (далі – довідка за формою № 8-СК) згідно з додатком 6
до Порядку №1162.

Контролюючий орган, отримавши заяву за формою №7-ЄСВ, проводить передбачену
законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. При
ненаданні органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування довідок за формою №8-СК у строк або при встановленні
заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, контролюючий орган
складає довідку про стан розрахунків за платежами до контролюючого органу, Пенсійного
фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за
формою №9-ЄСВ згідно з додатком 7 до Порядку №1162, яку надсилає (видає) платнику
єдиного внеску чи уповноваженій особі платника .
Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий
орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із
зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата
внесення запису до реєстру страхувальників.

Згідно з п. 6 розд. V Порядку №1162, після зняття з обліку, особі, яка провадить
незалежну професійну діяльність, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку
платника єдиного внеску за формою №10-ЄСВ згідно з додатком 8 до Порядку №1162.