ДЕНИС ЧЕРНИШОВ: «ДОКУМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ Є КУЛЬТУРНИМИ ЦІННОСТЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ І ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЇЇ ОХОРОНОЮ»

Джерело: minjust.gov.ua

Фото: minjust.gov.ua

На цьому заступник Міністра юстиції України наголосив під час прес-конференції в ІА «Укрінформ» щодо змін у Порядку копіювання архівних документів.

Зокрема, за словами Дениса Чернишова, останнім часом проблема забезпечення збереженості документів НАФ постала особливо гостро. Результати виконання державними архівами Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки, свідчать, що кількість справ, стан яких є незадовільним (потребують реставрації, ремонту, оправлення і підшивки, дезінфекції, дезинсекції), з кожним роком збільшується.

«На сьогодні за результатами виконання цієї Програми виявлено близько 2,8 млн справ, які перебувають у незадовільному стані і, відповідно, до читального залу не видаються. Водночас, у зв’язку з дефіцитом коштів на реставраційні матеріали, скороченням штатної чисельності співробітників архіву обсяги проведення ремонтно-реставраційних робіт значно відстають від потреб», – зазначив Денис Чернишов.

Найбільшою проблемою, на думку заступника Міністра юстиції, самостійного, безконтрольного, без будь-яких обмежень копіювання документів НАФ є те, що незалежно від його способу, прискорюється процес руйнації матеріальної основи документа, тому обов’язок Укрдержархіву убезпечити ці документи, на що і направлені зміни до Порядку користування документами НАФ.

«Запропоновані зміни до Порядку відповідають чинному законодавству і ні в якій мірі не порушують права громадян. Доступ до архівів та до інформації, яка міститься в архівних документах, не обмежується. Більше того, у Порядку чітко закріплено, що самостійне виготовлення користувачем копій документів НАФ є безоплатним», – наголосив Денис Чернишов.

За словами Тетяни Баранової, завдання Державної архівної служби – зберегти те, що належить державі. Це державна власність і саме держава визначає, в який спосіб вона має врегульовувати питання доступу до архівних документів.

«Жодній фізичній чи юридичній особі не було відмовлено в тому, аби скопіювати будь-який документ. Якщо необхідно отримати копію документа, який підпадає під дію нового Порядку, можна звернутися до працівників архівної установи і вже в той спосіб, який передбачений і унеможливлює порушення цілісності документа, буде зроблено його копію. Йдеться насамперед про обмеження тих документів, які можуть постраждати, тексти яких можуть взагалі зникнути. Тому жодних прав користувачів новим Порядком не було порушено. Все це робиться заради збереження архівних документів», – додала Тетяна Баранова.

Окрім цього, Денис Чернишов наголосив, що низку положень (видавання архівних довідок, виконання запитів юридичних та фізичних осіб, експонування та публікації архівних документів тощо) було виключено з Порядку у зв’язку з їх дублюванням в інших наказах Міністерства юстиції України. Також заступник Міністра юстиції наголосив, що зміни до Порядку розглядались на спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, а також під час робочої групи, до якої увійшли члени громадської та науково-експертної груп. Додатково проводились електронні консультації з громадськістю шляхом оприлюднення проекту наказу на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

«При розробленні проекту змін до Порядку вивчався міжнародний досвід. Під час вивчення встановлено, що у практиці роботи архівів відсутня процедура самостійного безконтрольного копіювання архівних документів з будь-якою метою і без будь-яких обмежень. Так, наприклад, заборонено використання власних технічних пристроїв для копіювання архівних документів в Федеральному архіві Німеччини. У низці країн таке копіювання є платним. Також, є обмеження щодо обладнання, фізичного стану документів, цілей копіювання тощо», – додав заступник Міністра юстиції.

Автор статті: Юля Пацкаль