Нове українське кіно the Новини

Українські режисери планують відновити відчизняний кінематограф, але в цьому мають бути зацікавленими самі українці. На платформі Bigggidea збирають кошти на 2 нових українських фільми.

Фільм «Міна»: http://goo.gl/b9oWcR
Фільм «Толока»: http://goo.gl/1PQXi4